WYSZUKAJ NOCLEG

Podane ceny są cenami minimalnymi.

Za zgodność opisu ze stanem faktycznym odpowiada właściciel kwatery.

Ambasador
50 PLN
0.5 km
15 miejsc
4 pokoje
Ambasador
35 PLN
1.7 km
20 miejsc
5 pokoje
Ambasador
38 PLN
0.1 km
8 miejsc
2 pokoje
Ambasador
50 PLN
12.5 km
13 miejsc
6 pokoje
Ambasador
35 PLN
6.7 km
14 miejsc
5 pokoje
Ambasador
40 PLN
1.7 km
8 miejsc
2 pokoje
Ambasador
30 PLN
1.1 km
10 miejsc
3 pokoje
Ambasador
35 PLN
0.15 km
14 miejsc
5 pokoje
Ambasador
35 PLN
6.7 km
10 miejsc
3 pokoje
Ambasador
30 PLN
1.4 km
10 miejsc
3 pokoje
Ambasador
30 PLN
2.3 km
6 miejsc
2 pokoje
Ambasador
35 PLN
1.7 km
19 miejsc
5 pokoje

Atrakcje Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego